චීනයේ ෂැංහයි+86-13621684178

සේවා

පුහුණුව:

අපි යන්ත්‍ර පුහුණු ක්‍රමයක් පිරිනමන්නෙමු, පාරිභෝගිකයාට අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ හෝ පාරිභෝගික වැඩමුළුවේ පුහුණුව තෝරා ගත හැකිය. සාමාන්‍ය පුහුණු දින 3-5 කි.

අපි මෙහෙයුම් අත්පොත පාරිභෝගිකයාට ලබා දෙන්නෙමු.

අපි පාරිභෝගිකයින්ට පුහුණු වීඩියෝ සහ යන්ත්‍ර මෙහෙයුම් වීඩියෝ ලබා දෙන්නෙමු.

යන්ත්රය ක්රියාත්මක කිරීමට හා භාවිතා කිරීමට පාරිභෝගිකයා නොදන්නේ නම් අපි දුරස්ථ පාලක සේවාවක් ලබා දෙන්නෙමු.

ස්ථාපනය:

ඉල්ලුම් කළහොත් ගැනුම්කරුගේ ස්ථානයේ උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම සහ නිදොස් කිරීම සිදු කිරීම සඳහා අපි ඉංජිනේරුවන් යවමු. ජාත්‍යන්තර ද්විත්ව මාර්ග සඳහා ගුවන් ටිකට් පත්, නවාතැන්, ආහාර හා ප්‍රවාහන, වෛද්‍ය සඳහා වන පිරිවැය ඉංජිනේරුවන් සඳහා ගැනුම්කරු විසින් ගෙවනු ලැබේ. ගැනුම්කරු සැපයුම්කරුගේ ඉංජිනේරුවරයා සමඟ පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතු අතර සියලු ස්ථාපන තත්වයන් වැඩ කිරීමට සූදානම් කළ යුතුය.

වගකීම්:

භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයාගේ හොඳම ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති බව නිෂ්පාදකයා සහතික කළ යුතුය. විකුණන ලද යන්ත්‍රය වසරක් තුළ සහතික වනු ඇත, ඇපකර වර්ෂය තුළ, සැපයුම්කරුගේ ගුණාත්මකභාවය හේතුවෙන් බිඳී ගිය අමතර කොටස්, අමතර කොටස් පාරිභෝගිකයා සඳහා නොමිලේ සපයනු ලැබේ, පාර්සල් බර ග්‍රෑම් 500 ට වඩා වැඩි නම් පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩ ප්‍රවාහන පිරිවැය ගෙවිය යුතුය.

විකුණුම් ස්ථාපන යන්ත්‍රයෙන් පසු