චීනයේ ෂැංහයි+86-13761020779

අප අමතන්න


තොරතුරු අමතන්න

  • Shanghai BaZhou Industrial Co., Ltd.
  • Tel: +86-21-34710825
  • WhatsApp: +86-13761020779
  • විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
  • Add: Plant No. 6, No. 477 Tie Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China.