චීනයේ ෂැංහයි+86-13621684178

තත්ත්ව පාලනය

අපගේ යන්ත්‍ර නිර්මාණය ඉහළ තාක්‍ෂණයකි, යුරෝපය, ඇමරිකාව සහ තායිවාන් තාක්‍ෂණය සමඟ අනුගත වේ

අපගේ මැෂින් කොම් පෝනෙන්ට්ස් මුලින් ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නාම වලින් වන අතර එයාර් ටැක්, පැනසොනික්, සීමන්ස් සහ යනාදිය කැමති ය.

ගුණත්ව සහතිකය

1, අපගේ සමාගම විසින් සපයනු ලබන උපකරණවල ඇපකරය නවතම සැලසුම සහ සුදුසු ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර භාවිතයට නොගත් නව එකක් වන අතර, සෑම අංශයකින්ම කොන්ත්රාත්තුවේ දක්වා ඇති ගුණාත්මක පිරිවිතර හා කාර්ය සාධනය සපුරාලයි.

2, නිෂ්පාදනවල තාක්‍ෂණික කාර්ය සාධන දර්ශක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ස්ථාපනය සහ නිදොස්කරණය කිරීමෙන් දින 3 කට පසුව, සමස්ත පද්ධතිය තුළම නිවැරදි මග පෙන්වීමෙන් පසු උපකරණ විසින් සපයනු ලබන සමාගමේ සහතිකය.

3, කොන්ත්රාත්තුවේ දක්වා ඇති තත්ත්ව සහතික කාල සීමාව තුළ අපගේ සමාගම සහතික කිරීම, උපකරණ නිෂ්පාදන ස්ථාපන නිදොස්කරණය හෝ ද්රව්යමය දෝෂ සැපයීම සඳහා සැලසුම් කිරීමේ ක්රියාවලිය සහ විකුණුම්කරුගේ වගකීම නිසා ඇති වන සියල්ල නිෂ්පාදන හා වැරදි හා හානිවල නිෂ්පාදන දෝෂයන්හි වගකීම දරයි.

4, පිළිගැනීමෙන් පසු මාස 12 ක් සඳහා නිෂ්පාදන රේඛාව සඳහා සම්පූර්ණ යන්ත්‍රයේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීමේ කාලය. තත්ත්ව සහතික කාල සීමාව, භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය හෝ පිරිවිතරයන් සොයාගත හොත් එය කොන්ත්‍රාත්තුවේ විධිවිධානවලට අනුකූල නොවේ නම් හෝ භාණ්ඩ දෝෂ සහිත බව ඔප්පු කළහොත් (විභව දෝෂ හෝ ප්‍රමිතියෙන් තොර ද්‍රව්‍ය භාවිතය ආදිය), විකුණුම්කරුගේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ඉදිරිපත් කරනු ලබන තත්ත්ව සහතික කාල සීමාව තුළ භාණ්ඩ නීති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ සහතිකයට අනුව ගැනුම්කරුට හිමිකම් ඇත.

5, සැපයූ උපකරණවල යාන්ත්‍රික ගුණාංග සහ නිෂ්පාදන පරිභෝජන දර්ශකයේ සහතිකය මත නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව සමාගම.

සහතික